1. Definitie

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden of niet verschijnen op de cursus om welke
reden dan ook.

2. Annuleren

a. Annulering dient te allen tijde schriftelijk te worden doorgegeven aan Golfles Nederland via info@golflesnederland.nl;

b. Annulering dient te geschieden zeven dagen voor aanvang van de cursus niet later dan 15.00 uur. Bij annulering minder dan zeven dagen voor aanvang van de cursus volgt geen restitutie en zal er € 50,- aan annuleringskosten in rekening worden gebracht. Met annulering binnen 7 dagen wordt het volgende bedoeld: Indien een cursus op zaterdag start dan is de laatst mogelijke dag om kosteloos te annuleren de vrijdag een week eerder uiterlijk 15.00 uur. Annuleren op de vrijdag na 15.00 uur is in deze situatie te laat.

3. Vervanger

Bij afmelden is het is mogelijk een vervanger op te geven, hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Hiervoor stuurt u tenminste 48 uur voor aanvang van de cursus een mail met
het verzoek tot vervanging. Alle verplichte cursuskosten worden hiermee overgedragen naar de nieuwe deelnemer. Het is de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijke cursist deze kosten aan de vervanger te melden.

4. Overmacht Golfles Nederland

Golfles Nederland behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en/of in het geval zich een overmacht situatie voordoet, zulks ter beoordeling
van Golfles Nederland, en/of het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen.

5. Overmacht deelnemer

In geval van een overmacht situatie aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld bij overlijden, een ongeval of plotselinge ziekte*, als gevolg waarvan de deelnemer
redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, zal Golfles Nederland beoordelen of annulering kosteloos kan plaatsvinden.

* Annulering in het geval van Corona klachten

Van belang is dat u ook bij Corona gerelateerde klachten tijdig annuleert. In het geval u niet eerder dan binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus kennis heeft kunnen nemen van een positieve test of Corona gerelateerde klachten bij u of iemand uit uw huishouden kunnen de annuleringskosten komen te vervallen. In beide situaties zullen wij u vragen om de testuitslag dan wel de reserveringsbevestiging van de gemaakte testafspraak te overleggen.

6. Algemeen

Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die Golfles Nederland organiseert. Golfles Nederland gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en
akkoord gaat met deze voorwaarden bij inschrijving voor een cursus.

Cursusaanbod

€ 69

Opfriscursus

Verbeter uw golfspel met onze opfriscursus. Wilt u uw baanpermissie eindelijk omzetten naar een handicap 54, of bezit…

Lees meer
2 daagse cursus GVBHCP 54 € 199

Tweedaagse GVB-cursus

Het GVB / Handicap 54 Weekend is de ideale manier om snel uw Golfvaardigheidsbewijs te halen. De cursus…

Lees meer
6-weekse GVB HCP 54 cursus € 99

Eendaagse GVB-cursus

De cursus is inclusief: 6 uur golfles 2 uur baanles Les volgens richtlijnen NGF en PGA Holland Gebruik…

Lees meer
€ 35

Theorieles

Heeft u geen zin of discipline om zelf de volledige golfregels te bestuderen? Maak dan gebruik van onze…

Lees meer