1. Definitie Annuleren

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden of niet verschijnen op de cursus om welke
reden dan ook.

2. Annuleren

Bij annulering minder dan zeven dagen voor aanvang van de cursus volgt geen restitutie en zal er € 50,- aan annuleringskosten in rekening worden gebracht..
Met annulering binnen 7 dagen wordt het volgende bedoeld: Indien een cursus op zaterdag start dan is de laatst mogelijke dag om kosteloos te annuleren de vrijdag een week eerder. Annuleren op de zaterdag (1 week) voor de cursus is in deze situatie te laat.

3. Vervanger

Bij afmelden is het is mogelijk een vervanger op te geven, hieraan zijn geen extra kosten
verbonden. Hiervoor stuurt u tenminste 48 uur voor aanvang van de cursus een mail met
het verzoek tot vervanging. Alle verplichte cursuskosten worden hiermee overgedragen naar de nieuwe deelnemer. Het is de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijke cursist deze kosten aan de vervanger te melden.

4. Overmacht Golfles Nederland

Golfles Nederland behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende
belangstelling en/of in het geval zich een overmacht situatie voordoet, zulks ter beoordeling
van Golfles Nederland, en/of het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden
dit vereisen.

5. Overmacht deelnemer

In geval van een overmacht situatie aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld
overlijden, een ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan de deelnemer
redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, zal
Golfles Nederland beoordelen of annulering kosteloos kan plaatsvinden.

6. Algemeen

Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die Golfles Nederland organiseert. Golfles Nederland gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en
akkoord gaat met deze voorwaarden bij inschrijving voor een cursus.

Cursusaanbod

€ 69

Opfriscursus

Verbeter uw golfspel met onze opfriscursus. Wilt u uw baanpermissie eindelijk omzetten naar een handicap 54, of bezit…

Lees meer
2 daagse cursus GVBHCP 54 € 179

2-daagse cursus GVB/HCP 54

Het GVB / Handicap 54 Weekend is de ideale manier om snel uw Golfvaardigheidsbewijs te halen. De cursus…

Lees meer
6-weekse GVB HCP 54 cursus € 179

6-weekse GVB/HCP 54 cursus

Het alternatief voor het GVB / Handicap 54 weekend ! Dezelfde lesstof, maar dan verspreid over zes lessen…

Lees meer
2 uur theorieles € 35

2 uur theorieles

Heeft u geen zin of discipline om zelf de volledige golfregels te bestuderen? Maak dan gebruik van onze…

Lees meer