1. Deze disclaimer is bedoeld voor:

  • Website: iedere website waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden.
  • Uitgever: de bevoegde uitgever van de website;
    Gebruik: alles wat via handelingen via de website kunnen worden verricht of voort vloeit.
  • U: de gebruiker van de website.
  • Inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.
  • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Bij gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

3. Golfles Nederland spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. De uitgever verstrekt de inhoud zonder garantie of waarborg betrekkende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins, van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt.

5. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit het gebruik maken van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

6. De uitgever mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment en zonder mededeling (laten) veranderen of beëindigen. Hierbij is de uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7. De uitgever is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De gebruiker is verantwoordelijk voor al hetgeen hij/zij vanuit de website verstuurt.

9. De uitgever heeft het recht om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of het gebruik van bepaalde diensten van de website te ontzeggen. Tevens kan de uitgever de website monitoren.

Cursusaanbod

€ 69

Opfriscursus

Verbeter uw golfspel met onze opfriscursus. Wilt u uw baanpermissie eindelijk omzetten naar een handicap 54, of bezit…

Lees meer
2 daagse cursus GVBHCP 54 € 199

Tweedaagse GVB-cursus

Het GVB / Handicap 54 Weekend is de ideale manier om snel uw Golfvaardigheidsbewijs te halen. De cursus…

Lees meer
6-weekse GVB HCP 54 cursus € 99

Eendaagse GVB-cursus

De cursus is inclusief: 6 uur golfles 2 uur baanles Les volgens richtlijnen NGF en PGA Holland Gebruik…

Lees meer
€ 35

Theorieles

Heeft u geen zin of discipline om zelf de volledige golfregels te bestuderen? Maak dan gebruik van onze…

Lees meer